Brassai Sámuel Líceum egykori diákjai

Tanári kar
 

Rövid életrajzom: továbbképzések munkahelyek

1958-tól 1965-ig a Brassai Sámuel líceum igazgatója

***

Szombaton (2009. okt. 24.) a déli órákban került sor Gáll Dénes néhai biológia tanár, kollégiumi igazgató, a Babes – Bolyai Tudományegyetem gyakorlótanára, a Juhász Máthé István Emlékdíj megalapítója és fenntartója  hamvainak temetésére a Házsongárdi temetőben. Urnáját a kápolna előtti ravatalozó térségen helyezték el, ide / köré sereglett öt évtized hálás- szívű tanulónemzedéke, tanítványserege.
Ravatala mellett dr. Geréb Zsolt teológiai tanár hirdette Isten igéjét a Máté 5, 13 – 16. alapján, kiemelve Gáll Dénes tanítói, nevelői munkásságának embert formáló szerepét, jelentőségét.
Egykori munkatársai közül Szöllösi Ferenc ny.tanár és Gáll György tanár méltatták érdemeit, nevelői, tanítói munkásságának gazdagságát, majd tanítványai közül az 1972- ben végzett A és B osztályok nevében – számomra ismeretlen - tanítványa beszélt Gáll Dénesről a tanárról, a nevelőről, a felejthetetlen emberről, akinek az a mondása, mi szerint : „ az embernek azért van gerince, hogy kihúzza ” életre szólóan meghatározó volt.
A hálásszívű nemzedék koszorúi mellett a Juhász Máthé István Emlékdíj koszorúja simult urnájához hálásan, szeretetteljesen.
Ime az ember, akinek nem volt hiábavaló élete, szolgálata, akinek emlékét több nemzedék hordozza hálásan szívében.
Életét, szolgálatát megköszönjük Istennek és elengedett kezű családjának, akik segítették őt abban, hogy világitó fáklya, a tudás, az emberség fáklyájának hordozója legyen évtizedeken át.

Kolozsvár, 2009 reformáció havában             jegyzi, Rácz Gyula ny. lelkipásztor